Wij vragen uw kennis en mening over WPA2 Enterprise

16 jul 2020

Inhoud

Bent u expert op het gebied van WPA2 Enterprise of heeft u op een andere manier ervaring met deze standaard? Forum Standaardisatie nodigt u uit om te helpen met het toetsen van een voorstel om het toepassingsgebied van WPA2 op de verplichte ‘Pas toe of leg uit’-lijst aan te passen. Als deelnemer van een expertbijeenkomst kunt u bijdragen aan het tot stand komen van ons adviesrapport aan de Digitale Overheid.

WPA2 Enterprise

Deze standaard maakt het mogelijk om veilige wifi-netwerken op te zetten en is al opgenomen op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. Het functioneel toepassingsgebied van de huidige verplichting voor WPA2 Enterprise maakt een uitzondering voor openbare wifi-gastnetwerken. Hierdoor is het gebruik van de standaard niet verplicht bij het aanbieden van wifi-toegang aan gasten/burgers. Het voorstel is om die uitzondering uit het toepassingsgebied te verwijderen. Vanwege de mogelijke impact van deze wijziging voor gebruikers, aanbieders en andere betrokken organiseert Forum Standaardisatie een expertbijeenkomst om het voorstel te toetsen.

Data en locatie

Dinsdag 15 september 2020, 10.00-13.00 uur in Den Haag of online (verdere informatie volgt).

Aanmelden

Stuur een e-mail of bel via 070-8887776 als u interesse heeft om aan de expertbijeenkomst deel te nemen.

Let op: u ontvangt geen vergoeding voor de deelname als expert. Aanmelding als expert geeft geen garantie dat u ook kan deelnemen aan de expertbijeenkomst.