VISI in de aandacht? Geef uw mening!

03 okt 2022

Content

Forum Standaardisatie toetst een aanpassing van de Lijst Open Standaarden. Via internetconsultatie.nl kunt u het volledige voorstel lezen en erover meepraten. Doe dit uiterlijk 30 oktober.

Om welke wijzigingen gaat het?

Het voorstel komt voort uit de toetsingsprocedure van het Forum Standaardisatie.

Forum Standaardisatie toetst of de standaard VISI in de nieuwe versie (1.6) geschikt is om te blijven verplichten aan de overheid (‘pas toe of leg uit’-verplichting). VISI is een standaard voor procescommunicatie in de bouw.

VISI 1.6 kent minimale wijzigingen zijn ten opzicht van versie 1.4 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. De wijzigingen richten zich vooral op betere gebruikerservaringen en hogere uitwisselbaarheid van gegevens en documenten.

Experts adviseren om VISI in de nieuwe versie te blijven verplichten aan de overheid (via ‘pas toe of leg uit’-verplichting).

Hoe gaat de procedure verder?

Met de consultatie onderzoekt Forum Standaardisatie of het expertadvies juist en volledig is en geeft het Forum belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op de opgestelde adviezen. Vervolgens adviseert het Forum het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).  In dat advies worden het expertadvies en de reacties uit de publieke consultatie gepresenteerd.

Zie ook