Update Aquo-standaard naar 2018-06

20 aug 2018

Inhoud

De beheerders van de Aquo-standaard - Het Informatiehuis Water - hebben hun standaard bijgewerkt naar versie 2018-06. Op vrijdag 29 juni heeft het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) de wijzigingsvoorstellen vanuit gebruikers behandeld en in alle gevallen de adviezen van de Expertgroepen en Technische werkgroepen overgenomen.

De volgende Aquo-update is die van 2018-12. Wijzigingsverzoeken kunnen tot 1 september 2018, voorzien van een volledig ingevuld wijzigingsformulier, worden ingediend via servicedesk@ihw.nl.

Actuele wijzigingsverzoeken vindt u door naar de pagina Wijzigingsvoorstellen te gaan en versie 2018-12 te selecteren.
Het Informatiehuis Water (IHW) bezit het predicaat 'Uitstekend beheerproces'. Op het moment dat een organisatie met dit predicaat een nieuwe versie van een standaard aanmeldt, wordt deze zonder aanvullende toetsing opgenomen op de lijst.

De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens van een object met een ruimtelijk kenmerk uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Het vormt hiermee de digitale schakel tussen de waterbeheerders Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook tussen waterbeheerders en derden zoals bedrijven en onderzoeksinstellingen. Door de uniforme manier van uitwisselen zijn landelijke rapportages te maken ten behoeve van de waterkwaliteit. Voor meer informatie over Aquo kunt u terecht op: http://www.aquo.nl.