SIKB0101 bijgewerkt naar versie 13.5

20 aug 2018

Inhoud

De standaard SIKB0101 is bijgewerkt naar versie 13.5. Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) heeft de aanpassingen hiervoor op 29 juni jl. vastgesteld. In de nieuwe versie zijn enkele domeintabellen geactualiseerd en verbeteringen doorgevoerd in de documentatie- en validatieinstrumenten.

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector kunnen met SIKB0101 bodemkwaliteitsgegevens, inclusief geografische en administratieve gegevens, uitwisselen. De meerwaarde van SIKB0101 is dat het ertoe bijdraagt dat partijen in het bodembeheer snel en foutloos gegevens kunnen uitwisselen. Dit biedt voordelen voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

De nieuwe versie inclusief het overzicht van wijzigingen is gepubliceerd op de website van SIKB. Zie hiervoor: https://www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101

SIKB bezit het predicaat 'Uitstekend beheerproces'. Op het moment dat een organisatie met dit predicaat een nieuwe versie van een standaard aanmeldt, wordt deze zonder aanvullende toetsing opgenomen op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst.