Seminar API’s: De toekomst van gegevensuitwisseling?

26 sep 2019

Inhoud

Tijdens het seminar op donderdag 31 oktober kunt u meedenken over de toekomst van gegevensuitwisseling. Zijn API’s de toekomst? En als dat zo is: wat betekent dat voor bestaande gegevensuitwisselingsstandaarden? Logius en Forum Standaardisatie organiseren dit seminar in samenwerking met Kennisplatform API’s

Waarom dit seminar?

Het gegevenslandschap van de Nederlandse overheid verandert langzamerhand. Sinds 2017 kunnen burgers en bedrijven hun overheidszaken digitaal regelen en overheden gebruiken steeds vaker API’s om hun data te ontsluiten. Maar als iedere partij geheel op zijn eigen manier met API’s aan de slag gaat, ontstaat een wildgroei aan API’s. Voor ontwikkelaars levert dat een onoverzichtelijk geheel. Dit kunnen we voorkomen door samen goede afspraken te maken.

Zicht op API’s

Tijdens het seminar spreken we over wat API’s precies zijn en hoe ze bijdragen aan de doelstellingen van de Digitale Overheid. We laten zien welke API-initiatieven er al zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Samen gaan we het gesprek aan over de uitdagingen die er zijn voor een overheidsbrede API-implementatie.

Impact API’s op gevestigde standaarden

In een aantal parallelsessies zoomt Logius in op de impact van de genoemde ontwikkeling voor gevestigde gegevensuitwisselingsstandaarden zoals Digikoppeling. Het seminar is daarmee interessant voor iedereen die meer wil weten over API’s, hiermee werkt en/of gebruik maakt van Digikoppeling.

Aanmelden

Het seminar vindt plaats op donderdag 31 oktober 2019 van 12.00 – 17.00 uur in Den Haag.

Heeft u interesse? Meldt u zich dan alvast aan via api@logius.nl.