Presentaties ideeënmarkt Informatiemodellering en gegevensuitwisseling

19 mrt 2019

Inhoud

Informatiemodellering was het thema van de eerste ideeënmarkt van het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Afspraken Berichten (GAB) op woensdag 13 maart jl. Op de goed bezochte markt (bijna honderd bezoekers) gaven de Waarderingskamer, het Kadaster, Geonovum, DUO en Kennisnet een presentatie over hoe zij bezig zijn met informatiemodellering.

U kunt de presentaties inzien via Pleio.