Pas Geopackage toe voor uitwisseling geografische informatie

14 jan 2020

Sinds 28 november 2019 geldt het ‘Pas toe of leg uit’-beleid voor de standaard Geopackage. De  opnameprocedure voor de lijst met verplichte standaarden werd gisteren afgesloten met de overhandiging van een oorkonde aan beheerorganisatie Geonovum.

Geopackage is een op SQLite gebaseerde standaard waarmee geografische informatie uitgewisseld kan worden, ook in het kader van (geo)basisregistraties. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en iedereen die met geografische data werkt zou baat kunnen hebben bij het gebruik van GeoPackage.

Meer informatie