Oproep: openbare consultatie voor RDFS, GWSW, Principe Universeel en NL LOM

18 feb 2021

Inhoud

Van 18 februari tot 18 maart houdt Forum Standaardisatie openbare consultatie over vier voorgestelde wijzingen met betrekking tot de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en de lijst Aanbevolen standaarden. Deze adviezen komen voort uit de toetsingsprocedure van het Forum. Via internetconsultatie.nl kunt u de volledige adviezen lezen en erover meepraten.

U kunt reageren op

Het expertadvies om de standaard RDFS te plaatsen op de lijst aanbevolen standaarden. RDFS is een uitbreiding van de open standaard Resource Description Framework (RDF) van W3C die al op de lijst aanbevolen standaarden staat. RDFS ligt ook ten grondslag aan de open standaard SKOS op de ‘pas toe of leg uit’-lijst, en aan de standaarden OWL en SHACL op de lijst aanbevolen standaarden. Via deze RDFS-consultatie kun je reageren en/of meer informatie verkrijgen.

Het expertadvies voor een versiewijziging van GWSW (naar 1.5.1) op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst te plaatsen. Aanvullend wordt er geadviseerd om kwalificatie 'uitstekend beheer' toe te kennen aan het beheer van GWSW (Stichting RIONED). GWSW staat voor Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Door inzet van deze standaard kunnen significante verbeteringen ontstaan in gegevensbeheer, met name voor het gezamenlijk beheren van stedelijke (afval)watersystemen.Via deze GWSW-consultatie kun je reageren en/of meer informatie verkrijgen.

Het expertadvies om de standaard Principe Universeel van de lijst aanbevolen lijst te verwijderen. Principe Universeel is een open standaard en bevat richtlijnen voor de bouwkwaliteit van websites waardoor deze duurzaam, uitwisselbaar en goed te onderhouden worden. Principe Universeel maakte voorheen deel uit van de standaard Webrichtlijnen 2. Principe Universeel wordt niet meer beheerd. Het draagvlak voor de standaard is laag, mede vanwege de achterhaalde richtlijnen. Via deze Principe Universeel consultatie kun je reageren en/of meer informatie verkrijgen.

Het expertadvies om de standaard NL LOM niet van de ‘pas toe of leg uit’-lijst te verwijderen. In de open standaard NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid van leermateriaal te vergroten. NL LOM is een Nederlands toepassingsprofiel van de internationale standaard IEEE-LOM. Via deze NL LOM-consultatiekun je reageren en/of meer informatie verkrijgen.

Een toelichting lezen en reactie geven op de bovengenoemde adviezen, is mogelijk via internetconsultatie.

Openbare consultaties

Forum Standaardisatie biedt na het afronden van een toetsingsprocedure de mogelijkheid om te reageren op de opgestelde adviezen. Heeft u opmerkingen, vragen of problemen? Geef deze dan binnen de aangegeven termijn door. De ingezonden reacties worden door Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.