Oproep: openbare consultatie voor Erfgoedstandaard

28 jul 2021

Content

Van 29 juli tot en met 26 augustus houdt Forum Standaardisatie openbare consultatie over een voorgestelde wijziging met betrekking tot de lijst aanbevolen standaarden. Het betreft het toevoegen van de Erfgoedstandaard aan de lijst aanbevolen standaarden. Via internetconsultatie.nl kunt u de volledige adviezen lezen en erover meepraten. Dit advies komt voort uit de toetsingsprocedure van het Forum.

Wat is de Erfgoedstandaard?

De Erfgoedstandaard is een gestandaardiseerd gegevenswoordenboek (data dictionary) ten behoeve van erfgoedregistraties. De standaard kan worden toegepast bij het vastleggen en uitwisselen van data met betrekking tot het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed (objecten en structuren met een zekere of verwachte cultuurhistorische waarde) in de fysieke omgeving. De Werkgroep ‘De Data-Beet’ heeft de Erfgoedstandaard ontwikkeld in opdracht van de Federatie Grote Monumentengemeenten.

Hoe gaat de procedure verder?

De consultatie is erop gericht om te toetsen of het expertadvies juist en volledig is en om belanghebbende de mogelijkheid te geven te reageren op de opgestelde adviezen. Heeft u opmerkingen, vragen of problemen? Geef deze dan vóór 27 augustus door.

Na sluiting van de publieke consultatie neemt het Forum Standaardisatie de ingezonden reacties in beschouwing. Vervolgens adviseert het Forum Standaardisatie het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) met een Forumadvies, dat is samengesteld uit de inzichten van het expertadvies en reacties uit de publieke consultatie.

We zien uit naar uw reacties!

Zie ook