Openbare consultatie over open standaarden gestart

25 feb 2019

Inhoud

Het Forum Standaardisatie start vandaag een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst, of daarvan verwijdert.

Van 25 februari tot en met 25 maart 2019 kunt u reageren door uw commentaar te sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Het commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en wordt samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.

Afgelopen periode zijn standaarden getoetst voor verplicht gebruik (‘Pas toe of leg uit’) door overheden.
De huidige consultatie betreft een aantal adviezen aan het Forum Standaardisatie, namelijk:
Voor op de 'Pas toe of leg uit' lijst:

  • Het advies om de standaard CAA (een DNS-record dat domeineigenaren extra controle geeft over SSL-certificaten die worden uitgegeven voor diens domeinen) op de ‘Pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
  • Het advies om het functioneel toepassingsgebied van de standaard COINS (BIM uitwisselingsstandaard tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers) te beperken tot de grond-, weg- en waterbouw (GWW);
  • Het advies om de standaardsyntaxis toe te passen op het functioneel toepassingsgebied van de volgende standaarden; Geo-standaarden, COINS, VISI, IFC, SETU en WDO.