Oorkonde voor standaard PEPPOL BIS

12 dec 2022

Content

Voorzitter van Forum voor Standaardisatie Larissa Zegveld overhandigde de Nederlandse Peppolautoriteit een oorkonde voor het opnemen van Peppol BIS in de lijst van aanbevolen standaarden. Peppol BIS (Business Interoperability Specifications) is dé internationale standaard voor het uitwisselen van elektronische procurementberichten.

Dit is goed nieuws voor bedrijven en organisaties die hun nationale en internationale procurement proces willen digitaliseren en standaardiseren

, stelt Directie Digitale Samenleving, die namens het ministerie van Binnenlandse Zaken opdrachtgever is van de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa). De NPa streeft er immers naar om alle bedrijven en organisaties – nationaal en internationaal - veilig en snel met elkaar te laten facturen en e-orders, contracten en andere inkoopgegevens rechtstreeks uit te laten wisselen via Peppol. Door in Nederland toezicht te houden op het Peppol-afsprakenstelsel, borgt de NPa de afspraken die specifiek voor Nederland gelden.

Marktadoptie bevorderen

Strategisch adviseur bij de NPa, Roel Crooijmans:

De plaatsing van Peppol BIS op de lijst met aanbevolen standaarden van Forum Standaardisatie is een belangrijk signaal voor de verdere marktadoptie van Peppol door overheden en het bedrijfsleven. De keuze voor één internationale standaard en de daaruit voortvloeiende consistentie maakt het werk voor Service Providers en Softwareleveranciers een stuk efficiënter en verhoogt de investeringsbereidheid van alle partijen in het speelveld.

Voorsorteren op digitaal zakendoen

Voor ondernemers van kleine en grote bedrijven is het zinvol om bij de keuze van een boekhoudpakket of ERP-systeem te kiezen voor een partij die aangesloten is op Peppol. Voor inkopers bij grote organisaties en overheden is het slim om bij de aanbesteding voor inkoopsoftware of ERP-systemen nu al de Peppol BIS-standaard ‘uit te vragen’. Daarmee sorteren zij voor op een efficiënter inkoopproces en een toekomst waarin digitaal zakendoen de norm is.

Toezichthouder en handhaver

De NPa houdt toezicht op Peppol: de internationale standaard voor het uitwisselen van elektronische facturen en ordergegevens. Dat doen ze door in Nederland toezicht te houden op het Peppol-afsprakenstelsel. Zij zien toe op naleving van wet- en regelgeving. En handhaven door te controleren, te certificeren en te inspecteren. Ook is NPa het aanspreekpunt voor meldingen en klachten.

NPa is continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Daarnaast doen zij onderzoek en toetsen de markt. En werken nauw samen met Peppolautoriteiten uit andere landen om het gebruik van Peppol wereldwijd te stimuleren.