OBDO voert op advies van Forum wijzigingen door op lijst verplichte standaarden

07 dec 2018

Inhoud

In de vergadering van 29 november 2018 heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op advies van het Forum Standaardisatie een aantal mutaties doorgevoerd op de lijst van verplichte open standaarden ('Pas toe of leg uit'):

• Internet veiligheidstandaard TLS 1.3 wordt op de pas-toe-of-leg-uit lijst geplaatst waarbij TLS 1.2 als terugval-versie wordt gehandhaafd. TLS 1.0 en TLS1.1 hoeven niet meer verplicht te worden uitgevraagd als terugval-versies;
• Versie 1.1.2 van EN 301 549 (beter bekend als ‘Digitoegankelijk’) wordt vervangen door versie 2.1.2 zodat deze in samenhang blijft met de versie die wettelijk verplicht is;
• Het functionele toepassingsgebied van internet veiligheidstandstandaarden STARTTLS en DANE wordt uitgebreid naar alle e-mail, zowel inkomend als uitgaand;
• STOSAG 1.0 (informatie uitwisselingsstandaard voor de afvalverwerking) wordt van de pas-toe-of-leg-uit lijst verwijderd.

Daarnaast plaatst het OBDO op advies van het Forum Standaardisatie de standaarden SHACL (linked open data) en S/MIME (e-mail veiligheid) op de lijst aanbevolen standaarden.

De pas-toe-of-leg-uit lijst en de lijst aanbevolen standaarden zijn te raadplegen op de website van het Forum Standaardisatie.
Voor vragen over deze lijst kan u contact opnemen met het Bureau Forum Standaardisatie (info@forumstandaardisatie.nl).