Nieuwe versies Nederlandse metadataprofielen voor in de Geo-standaarden

27 jul 2020

In verband met internationale aanpassingen en aanscherpingen zijn de Nederlandse metadataprofielen voor geografie (ISO 19115) en services (ISO 19119) bijgewerkt naar versie 2.1.0. Ze zijn onderdeel van de set geo-standaarden op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.

De belangrijkste aanpassingen hebben enerzijds te maken met een aanscherping van een paar INSPIRE requirements en anderzijds met het beschikbaar komen van een door de EU vastgestelde codelijst voor het element protocol. Tegelijk met de internationale aanpassingen zijn in de nieuwe versies ook een aantal interpretatieverschillen opgelost. Met name rondom de elementen die toegang en gebruiksrestricties vastleggen. Ook is de naamgeving van codelijsten en profielen in beide documenten gelijkgetrokken.

Geonovum

Geonovum is een overheidsstichting die zich inzet om de overheid beter te laten presteren met geo-informatie. Zo ontwikkelen en beheren zij bijvoorbeeld Nederlandse metadataprofielen. Deze profielen zijn een verbijzondering van de internationale standaarden van ISO en zijn bedoeld om de samenwerking tussen ICT-systemen in Nederland te bevorderen. Geonovum is in het bezit van het predicaat ‘Uitstekend Beheerproces’ en hebben het beheer en versiebeheer van een standaard zodanig open en structureel vormgegeven, dat erop vertrouwd kan worden dat alle mogelijke belangen die spelen rondom de standaard door de standaardisatieorganisatie correct worden meegenomen en afgewogen. Hierdoor hoeven nieuwe versies van standaarden niet meer de volledige procedure te doorlopen bij het Forum Standaardisatie om te worden opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst met open standaarden.

Zie ook: