Nieuwe praktijkvoorbeelden digitaal toegankelijk publiceren

02 jun 2022

Content

Op de Pleio website Digitaal Toegankelijk zijn drie nieuwe praktijkvoorbeelden toegevoegd aan de praktijkvoorbeelden van digitaal toegankelijk publiceren: de RVO, het CBG en de gemeente Meijerijstad. Daarnaast zijn de vijf bestaande praktijkvoorbeelden van DUO, de Algemene Rekenkamer, de Inspectie van het Onderwijs, gemeente Tilburg en Geonovum geactualiseerd.

Ervaringen met digitale toegankelijkheid delen

Eind 2019 interviewde Forum Standaardisatie ruim 20 organisaties over hun aanpak van digitale toegankelijkheid. Forum Standaardisatie wilde op die manier een beeld krijgen van effectieve benaderingen voor het digitaal toegankelijk publiceren van informatie.

Forum Standaardisatie lichtte er vijf praktijkvoorbeelden uit met ervaringen om te delen met andere overheidsorganisaties. Deze praktijkvoorbeelden van DUO, de Algemene Rekenkamer, de Inspectie van het Onderwijs,gemeente Tilburg en Geonovum staan sinds 2020 beschreven op de website van Pleio.

Voortschrijdend inzicht

Begin 2022 interviewde Innovalor in opdracht van Forum Standaardisatie opnieuw deze vijf organisaties om hun nieuwe inzichten en ervaring in kaart te brengen. De praktijkvoorbeelden zijn nu online geactualiseerd met de informatie uit de laatste interviews.

Meer praktijkvoorbeelden

Ook heeft Innovalor een tiental nieuwe organisaties geïnterviewd. Dit leverde nieuwe praktijkvoorbeelden op. Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de gemeente Meijerijstad staan nu ook de praktijkvoorbeelden online. Binnenkort komen daar nog de ervaringen van het Platform Rijksoverheid Online (PRO) en Standsarchief Amsterdam bij.