Nieuw BOMOS-model voor het maken van standaarden en stelsels

Content

Logius heeft een nieuwe, allesomvattende versie van het BOMOS-model gepubliceerd. Het is daarom niet meer nodig om verschillende versies te hanteren, waardoor het makkelijker wordt om uw eigen standaard of stelsel te ontwikkelen en beheren volgens het veelgebruikte model.

Herindeling

BOMOS is een model dat lezers strategische inzicht en praktische tips geeft om zelf een succesvolle standaard te maken en beheren. De nieuwe versie van BOMOS bestaat uit twee delen. In Deel 1: het fundament, leest u de basis van BOMOS. Heeft u bijvoorbeeld al nagedacht over de visie van uw standaard? De architectuur? Of het oprichten van een online community?

Deel 2: de verdieping helpt u om een aantal onderwerpen nauwer uit te werken. U leest bijvoorbeeld over kosten en baten, hoe u een standaard ‘open’ houdt, hoe Linked Data kan helpen en hoe u anderen stimuleert om gebruikt te maken van uw standaard.

Ten slotte presenteert BOMOS aanvullende modules. Dit zijn aanvullingen op het model over specifieke onderwerpen. Zo heeft Logius een module gemaakt waarin u leest hoe u met BOMOS een afsprakenstelsel kunt maken en beheren.

In deze nieuwe versie

In de nieuwe versie zijn de verschillende BOMOS-varianten samengevoegd. Het Beheer en Ontwikkel Model (het activiteitendiagram) is ongewijzigd overgenomen. Daarnaast is het levensfasenmodel vanuit BOMOS 2i toegevoegd en zijn er nieuwe rolbeschrijvingen gemaakt op basis van de recente NEN norm (7522:2021). Ook enkele praktijkvoorbeelden, links en tools zijn geactualiseerd.