Ministerraad stemt in met gebruik open standaarden in wetsvoorstel digitale overheid

13 jun 2018

Inhoud

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel digitale overheid.
Dit voorstel regelt het gebruik van het eID-platform en kan de overheid verplichten tot het gebruik van open standaarden. Met het wetsvoorstel wil het kabinet burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar laten inloggen bij de (semi-)overheid.

Daarnaast geeft de wet regels over informatieveiligheid en privacy en biedt de grondslag om overheidsinstanties te verplichten tot het toepassen van open standaarden. Het gebruik van open standaarden zorgt voor meer keuzevrijheid in ICT-leveranciers en het efficiënt en in ketens kunnen werken als één overheid.

Burgers en bedrijven moeten steeds vaker elektronische identificatiemiddelen (eID) gebruiken met een hogere mate van betrouwbaarheid dan alleen een wachtwoord om toegang te krijgen tot digitale diensten die een hoger betrouwbaarheidsniveau vereisen. Elektronische identificatiemiddelen met extra beveiliging, zoals een pincode en identiteitscontrole, zijn veiliger en geven meer zekerheid over iemands elektronische identiteit. Het stapsgewijs invoeren van elektronische identificatiemiddelen met een hogere betrouwbaarheid is ook nodig om nieuwe vormen van digitale dienstverlening mogelijk te maken, ook om innovaties te kunnen realiseren.

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is geregeld dat standaardisatie van communicatie met burgers en bedrijven het beste kan plaatsvinden door overheidsinstanties te verplichten tot het gebruik van bepaalde voorzieningen van de generieke digitale infrastructuur. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer. Het voorstel stond voorheen bekend als de Wet generieke digitale infrastructuur, of wet GDI. Op 15 november vorig jaar is de naam veranderd in Wet Digitale Overheid.

Meer informatie?
- https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/08/ministerraad-stemt-in-met-wetsvoorstel-digitale-overheid