Met REST-API's naar een efficiëntere en uniforme digitale overheid

25 jan 2022

Inhoud

Vandaag ondertekenden een aantal overheidsorganisaties een overeenkomst waarin staat hoe ze met REST-API’s de digitale overheid uniformer en zo beter willen laten samenwerken. Het gaat om Logius, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (beiden namens Ministerie BZK), Geonovum, Forum Standaardisatie, het Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG Realisatie).

Veiliger en efficiënter gegevens uitwisselen

De ondertekenaars willen dat de digitale overheid in de komende jaren gegevens en data veiliger en efficiënter uitwisselt, door applicaties zoveel mogelijk te scheiden van de data en deze data bij de bron te bewaren. Zo krijgen burgers, bedrijven en ketenpartners van de overheid toegang tot consistente data, zonder zich zorgen te hoeven maken over de complexiteit van de achterliggende systemen. Om deze data-uitwisseling mogelijk te maken, zijn goede platformen, API’s en verplichte standaarden onmisbaar.

Vier principes voor REST-API’s

Een van de meest voorkomende API’s is de REST API. In de verklaring beloven de ondertekenaars zich in te zetten voor vier sleutelprincipes rondom dit type API:

  • Waar de overheid REST APIs inzet, gebeurt dat volgens de REST API Design Rules.
  • Veilige autorisatie van toegang tot data via REST APIs realiseert de overheid met het NL GOV Assurance Profile for OAuth 2.0.
  • Voor het realiseren van veilige koppelvlakken gebruikt de overheid de standaard DigiKoppeling.

De overheid registreert haar extern toegankelijke REST API's bij developer.overheid.nl.

Wat zijn API’s?

API’s (Application Programming Interfaces) doen voor applicaties wat websites voor mensen doen: een website presenteert informatie aan mensen, een API maakt gegevens over het Internet beschikbaar voor andere applicaties. Dankzij een (REST-)API kunnen de systemen van afnemers bijna real-time inzien wat de actuele status is van informatie. Zo kunnen bijvoorbeeld navigatiesystemen direct informatie raadplegen uit de Basisregistratie Gebouwen via de API van het Kadaster.

Meer informatie