Meld nu ICT-standaarden aan voor verplicht gebruik door overheden

10 okt 2018

Inhoud

Forum Standaardisatie nodigt organisaties uit om nieuwe open ICT-standaarden of nieuwe versies hiervan aan te melden voor de lijst verplichte of aanbevolen open standaarden. Ook is het mogelijk om een verwijderingverzoek door te geven.

Open ICT-standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen en verbeteren de digitale communicatie tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Om het gebruik van ICT-standaarden te bevorderen is het voor overheden verplicht om bij aanschaf van ICT-producten en diensten te kiezen voor open standaarden. Welke dit zijn, staat op de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie.

De lijst met open standaarden wordt regelmatig geactualiseerd en hiervoor hanteert het Forum twee deadlines per jaar. Aanmelden kan tot en met 22 oktober 2018 om de standaard in de eerste helft van 2019 te laten toetsen voor plaatsing op de lijst.

Standaarden aanmelden kan via dit aanmeldformulier. Na het aanmelden doorlopen de standaarden een toetsingsprocedure waarin wordt onderzocht of de standaard voldoet aan de criteria voor plaatsing op de lijst. Een openbare consultatie maakt deel uit van deze procedure.