Leveranciers sluiten aan bij intentieverklaring IPv6

08 nov 2019

Inhoud

Nog meer partijen hebben zich aangesloten bij het initiatief om de implementatie van IPv6 bij de Nederlandse overheid te versnellen. Deze leveranciers ondertekenden afgelopen woensdag de intentieverklaring die op vrijdag 4 oktober werd ondertekend door onder andere Logius en VNG Realisatie.

Forum Standaardisatie onderschrijft al jaren het gebruik van IPv6. Initiatieven om deze adoptie te stimuleren worden toegejuicht. Het Forum gaat zich dan ook inspannen om overheidsbrede streefbeeldafspraken te maken en die voor te leggen aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In het verleden heeft het Forum al goede ervaringen opgedaan met het maken van dit soort overeenkomsten, onder andere met de streefbeeldafspraken voor informatieveiligheidsstandaarden.

Wat is IPv6?

IPv6 is een protocol voor IP-adressen. Met deze unieke nummers kunnen computers elkaar op internet vinden en identificeren. In tegenstelling tot het veelgebruikte IPv4, kent IPv6 geen beperkingen in het aantal beschikbare adressen. Een toekomstig tekort aan IP-adressen heeft gevolgen voor de externe bereikbaarheid van overheden waardoor de dienstverlening in de knel kan komen. Om hun dienstverlening blijvend te kunnen garanderen, is het belangrijk dat alle overheden versneld overstappen op IPv6 voor websites en e-mail.

Meer informatie