Kennismodel voor hergebruik gegevens standaarden

Content

Forum Standaardisatie stelt zijn lijst open standaarden beschikbaar als linked open data. Hiervoor is een kennismodel ontwikkeld in samenwerking met NORA online. Zo wordt het mogelijk om de lijst open standaarden te hergebruiken in andere websites en systemen.

Wat is het Forum Standaardisatie Kennismodel?

Het kennismodel beschrijft de registraties van open standaarden op de lijst en hun onderlinge samenhang. Op de lijst open standaarden staan registraties (beschrijvingen) van standaarden. Via het kennismodel wordt duidelijk wat bijvoorbeeld de eigenschapen functioneel toepassingsgebied en status van een standaard betekenen. Dankzij het kennismodel kunnen de gegevens via ‘Linked Data’ worden hergebruikt in andere websites en systemen.

Wat zijn ‘Linked Data’?

Linked data zijn gestructureerde gegevens (data) die gelinkt zijn aan andere gegevens en daardoor beter bruikbaar zijn. Op deze manier kun je gegevens uit verschillende bronnen met elkaar verbinden en je eigen gegevens weer verrijken met gegevens uit andere bronnen.

Wat zijn de plannen?

Het Forum Standaardisatie en NORA online ontwikkelen activiteiten samen met verschillende overheidsorganisaties om elkaars informatie over standaarden te hergebruiken en om samen te werken aan een algemeen kennismodel voor standaarden. Met het Forum Standaardisatie Kennismodel is een goede basis gelegd om standaarden te beschrijven. Nu zijn gegevens over standaarden vanuit overheidslagen en domeinen nog gescheiden, maar via een algemeen kennismodel kan er beter samengewerkt worden. En dat biedt kansen om de informatievoorziening overzichtelijker te maken. Het verkennen van een algemeen kennismodel voor standaarden is een van de uitkomsten van de workshop ‘Kennismodel Forum Standaardisatie’ van 6 april 2023.

Wat gebeurt er nu?

Forum Standaardisatie stopt met de webpagina data.forumstandaardisatie.nl. Informatie over het hergebruik van data kunt u voortaan vinden op de pagina Open data onderaan de website.

Heeft u vragen over het hergebruiken van de gegevens? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Nuttige links: