Gezocht: experts PDF/UA, TLS 1.3, STARTTLS, DANE, SHACL en STOSAG 1.0

01 jun 2018

Inhoud

Past u standaarden toe en draagt u graag bij aan de procedure voor opname op de 'Pas toe of leg uit'-lijst met open standaarden?  Voor het expertonderzoek zoekt Forum Standaardisatie specialisten die gegronde kennis hebben van een van onderstaande standaarden, de beheerorganisatie of het beheerproces ervan en werken bij organisaties die open standaarden toepassen en te maken hebben met de verplichting.

Op 21 juni vindt de expertbijeenkomst plaats voor TLS 1.3 en PDF/UA, en op 26 juni voor STOSAG. De experbijeenkomsten voor de overige standaarden zullen individueel telefonisch plaatsvinden.

Het betreft standaarden die we in procedure nemen voor opname op de 'Pas toe of leg uit'-lijst:
•PDF/UA is een door ISO gestandaardiseerde versie van het documentformaat PDF die voldoet aan toegankelijkheidsrichtlijnen. PDF/UA is relevant omdat er in juli 2018 toegankelijkheidswetgeving van kracht wordt die vereist dat documenten op overheidswebsites toegankelijk zijn;
•TLS 1.3 is een standaard die zorgt voor beveiligde Internet verbindingen, bijvoorbeeld met websites en e-mail servers.

Het betreft een standaard die we in procedure nemen voor de uitbreiding van het toepassingsgebied:
•STARTTLS en DANE (DNS-based Authentication of Named Entities) worden in combinatie gebruikt om het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen te gaan.

Het betreft een standaard die we in procedure nemen voor de lijst aanbevolen standaarden:
•SHACL is een linked opendata standaard voor het beschrijven van condities op datasets.

En tot slot betreft het een standaard die we in procedure nemen voor verwijderen van de 'Pas toe of leg uit'-lijst:
•STOSAG 1.0 is een ICT standaard voor digitaal container- en pasmanagement in de verwerking van afval en grondstoffen.

Aanmelden
Forum Standaardisatie nodigt iedereen uit, die zich herkent in bovenstaand profiel om deel te nemen aan deze expertbijeenkomsten. Zowel technische experts als personen die inzicht hebben in de functionele of organisatorische impact van een standaard zijn welkom. Let wel, van elke organisatie kan één persoon deelnemen. U kunt uw interesse voor het deelnemen vóór 14 juni a.s. aan ons doorgeven op info@forumstandaardisatie.nl.
Let op: deelname aan de expertonderzoeken wordt niet bezoldigd.

We verzoeken u in uw bericht kort aan te geven wat uw betrokkenheid bij en ervaring is met de betreffende standaard en voor welke expertgroep u zich aanmeldt. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden/aanmeldingen en omwille van een evenwichtige samenstelling, zal Forum Standaardisatie zo nodig een selectie maken.

Wat wordt er van experts verwacht?
De expertbijeenkomsten op locatie duren 3 uur en vinden plaats in Den Haag. De voorbereidingstijd en de tijd om na afloop de conceptrapportage te controleren bedraagt in totaal ongeveer 2 uur.
Graag tot ziens bij een van de expertbijeenkomsten!

Meer informatie over de standaarden die in behandeling zijn kunt u vinden via volgende link : https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijst/in-behandeling.