Gezocht: De Beste API van de Overheid

08 nov 2018

Inhoud

In de ontwikkeling naar een digitale samenleving waar veel digitale diensten eenvoudig met elkaar moeten kunnen samenwerken, neemt het van belang API’s toe. API’s zijn namelijk het smeermiddel van de platform economie. Om de kennis hierover te vergroten en meer eenduidigheid aan te brengen is het Kennisplatform API’s opgericht.

In het Kennisplatform wordt gewerkt aan een gezamenlijk API Strategie voor de oveheid. Het platform wil API’s beter bij de vraag aan laten sluiten, kennis over het toepassen van API's uitwisselen en de aanpak bij verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren. Daarnaast gebeuren er al heel veel interessante dingen op het gebied van API’s binnen de overheid. Om hier meer bekendheid aan te geven organiseert het Kennisplatform API’s voor het eerst de prijsvraag de “Beste API van de Overheid”

Ken jij een API van de Overheid die goed scoort op het gebied van toegankelijkheid, implementeerbaarheid en de waarde voor de eindgebruiker? Meld deze dan nu aan als kanshebber. Deze API kan zowel door de overheid zelf zijn ontwikkelt als door een externe ontwikkelaar voor de overheid. Een voorwaarde is wel dat de API gepubliceerd is en extern is te toetsten.

Hoe doe je mee? Stuur vóór 3 december een link van de documentatie op (zodat de jury de implementeerbaarheid kan beoordelen) en één presentatie sheet die kort uitlegt wat de API doet, voor wie hij toegankelijk is en waarom hij van waarde is voor de gebruikers.

De uiteindelijke winnaar en de prijsuitreiking vinden plaats tijdens de bijeenkomst van het Kennisplatform API’s in januari.