Knops informeert Tweede Kamer: gebruik open standaarden neemt gestaag toe

25 mrt 2021

Content

Op 18 maart 2021 heeft Staatssecretaris Knops de Monitor Open Standaarden 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd als onderdeel van zijn brief over de voortgang van informatieveiligheid bij de overheid. Over het algemeen blijkt dat het gebruik van de verplichte open standaarden van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst gestaag is toegenomen.

Hierbij past wel de kanttekening dat het einddoel, dat alle overheden alle standaarden daadwerkelijk toepassen in hun ICT, ook in 2020 nog niet is bereikt. Het gaat niet vanzelf en de Monitor Open Standaarden 2020 toont naast de gestage voortgang óók aan dat er nog veel ruimte is voor verbetering.

Uitstekende praktijkvoorbeelden

Uit het onderzoek komen ook goede praktijkvoorbeelden naar voren. Met name aanbestedingen van het ministerie van BZK, de Raad van State, de gemeente Gorinchem, RVO, de Belastingdienst, Bizob, Gemeente Purmerend en de Veiligheidsregio Groningen. Verder vielen de websites PDOK.nl en de website van het Handelsregister positief op. Ook de overheidsbreed gebruikte voorzieningen MijnOverheid en DigiD scoorden uitstekend.

Op de website van het Forum Standaardisatie staat een managementsamenvatting van de Monitor Open Standaarden 2020 met een analyse per organisatie. Kijk of uw organisatie ertussen staat.

    Zie ook: