Forum Standaardisatie in special iSamenleving; kansen benutten

14 jun 2018

Inhoud

"Een betrouwbare overheid kan niet zonder moderne veiligheidstandaarden"

Deze week publiceerde Publiek Denken de special en e-zine iSamenleving; kansen benutten.
De maatschappij is steeds meer aan het digitaliseren. Vanzelfsprekend gaat de overheid mee in die ontwikkeling. Een en ander heeft invloed op de relatie tussen burger en overheid en de manier waarop burger en overheid met elkaar communiceren. Van de overheid wordt onder andere verwacht dat zij meer digitaal leiderschap toont door de veiligheid, betrouwbaarheid en vooral toegankelijkheid van informatie te bevorderen. Terwijl inwoners soms minder zelfredzaam zijn, niet zo digivaardig en soms zeer kritisch staan ten opzichte van digitalisering van hun gegevens in verband met hun privacy. Toch bieden data en technologie vooral kansen.

Forumleden Steven Luitjens (directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Michiel Steltman (managing director bij Digital Infrastructure Netherlands) werden geïnterviewd voor deze special. Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker, in de hele samenleving en zeker ook in de digitale communicatie tussen overheden en bedrijven. Voor het vergroten van de digitale veiligheid is het essentieel dat overheid en bedrijfsleven moderne veiligheidstandaarden in hun ict hanteren.
Lees hier het hele artikel .