Forum Standaardisatie kijkt terug op een succesvol API Seminar

07 nov 2019

Inhoud

Donderdag 31 oktober organiseerde Logius, Forum Standaardisatie en het Kennisplatform API’s (Application Programming Interface) een seminar over het toenemende gebruik van API’s voor gegevensuitwisseling. Dat het onderwerp bij veel partijen op de agenda staat, blijkt wel uit de opkomst: ruim 140 deelnemers van binnen en buiten de overheid kwamen naar Den Haag om zich te laten informeren. 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opende de middag met een presentatie over het potentieel van API’s en de noodzaak om als overheid gezamenlijk op te trekken om API-gebaseerde dienstverlening waar te kunnen maken. Vervolgens kwam er een aantal overheidsorganisaties aan het woord die reeds bezig zijn met de toepassing in hun dienstverlening. CBS, VNG, DSO, Kadaster en RINIS presenteerden waar zij aan werken, maar ook waar zij tegenaan lopen bij het toepassen van API’s.

Google Nederland vertelde het verhaal van de bijdrage die API’s leveren voor de producten en bedrijfsvoering van het bedrijf en de noodzaak om ook bij de toepassing van API’s, waar mogelijk, te standaardiseren.

Daarop volgde een presentatie waarin Digikoppeling en NLx functioneel vergeleken werden en stond Logius stil bij de vraag wat al deze nieuwe ontwikkelingen betekenen voor de bestaande standaarden, zoals Digikoppeling (waar reeds afspraken over zijn gemaakt).

De dag eindigde met een discussie tussen sprekers en publiek, over de vraag wat de overheid gezamenlijk dient op te pakken om API gebaseerd werken tot een succes te maken, zonder bewezen standaarden ‘met het badwater’ weg te gooien. 

Hoe verder

Logius zal met de vragen die tijdens het seminar naar voren kwamen het gesprek aan gaan met o.a. ministerie van BZK en het Kennisplatform API’s om te bezien of we inderdaad afspraken kunnen maken of ondersteuning kunnen bieden op punten waar dat nodig is.  Heeft u nog vragen of opmerkingen n.a.v. het seminar, dan horen we dat natuurlijk graag via api@logius.nl.

Meer informatie