Forum Standaardisatie in 'best practices' Rijk

07 jan 2021

Content

Deze week werd het handboek #ZoBouwenWijSoftware gepubliceerd. Met #ZoBouwenWijSoftware presenteert de Rijksoverheid bruikbare voorbeelden, diensten en componenten voor softwareontwikkelingsdiensten en componenten voor softwareontwikkeling aan de Tweede Kamer.

In het boekje #ZoBouwenWijSoftware staan drie onderwerpen in relatie tot open standaarden, deze zijn:

'Pas toe of leg uit'

Open standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling met overheidsorganisaties. Op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst staan standaarden die essentieel zijn voor veilige, effectieve en inclusieve gegevensuitwisseling, zoals https voor veilige websites en PDF/A voor duurzaam toegankelijke documenten. Zo hebben partijen uit de internetgemeenschap en de Nederlandse overheid op internet.nl een test ontwikkeld, waarmee iedereen kan meten of een website voldoet aan moderne, betrouwbare internetstandaarden.

Digitale toegankelijkheid

Nederlandse (semi-)overheidsinstanties zijn verplicht om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1. Daarnaast moet op de website van een overheidsinstantie een toegankelijkheidsverklaring staan.

Nederlandse API Strategie

De API Strategie bestaat uit drie delen. Een wat algemener document dat onder meer ingaat op architectuur en standaarden. Het tweede deel geeft ontwerpregels om op een eenduidige manier API’s te ontwikkelen. Het derde document gaat in op het OAuth 2.0 protocol. Daarmee kan een broneigenaar de toegang tot een beschermde bron voor een cliënttoepassing delegeren. De ontwerpregels en het OAuth profiel zijn ook opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie.

Lees meer