Eerste Nationale praktijkrichtlijn voor Open Urban Platforms online voor feedback

10 jan 2019

Inhoud

Hoe borg je in een smart city interoperabiliteit en data portabiliteit? Hoe krijg je een Open Urban Platform als vertrouwde infrastructuur voor digitale diensten in de stad? Van wie is het Urban Platform en welke rol heeft de gemeente?

In ‘smart city land’ zijn de afgelopen jaren in veel projecten (ESPRESSO, EIP, Synchronicity, Ruggedized, IES Smart City Framework, TM Forum, FIWARE) architecturen opgesteld voor Urban Platforms. Deze beogen in zekere zin allemaal hetzelfde: zorgen dat data slim en betrouwbaar gebruikt kan worden over klassieke domeinen heen, dat er geen vendor lock-in ontstaat rondom hardware en data in de smart city, en dat er over steden heen een markt ontstaat waarbij verschillende toepassingen in alle steden werken.

Concrete handvatten om met Open Urban Platforms aan de slag te gaan ontbreken nog. Daarom heeft de NEN Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NL-SAG SC) het initiatief genomen om een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) op te stellen om praktische handvatten te bieden. Afgelopen jaar heeft een groep experts van gemeenten, kennisinstellingen en industrie gewerkt aan deze NPR gewerkt en nu ligt er een concept.
Deze NPR is er om bestaande standaarden te duiden, geleerde lessen te delen, en handvatten te geven voor implementatie Daarnaast biedt het verdieping op de onderwerpen governance en interoperabiliteit.

Open consultatieronde: het concept dat nu gedeeld wordt is niet dichtgetimmerd, taal technisch kan het soepeler, sommige zaken dienen mogelijk beter belicht te worden, mogelijk zien we zaken over hoofd etc. Daarom houden we tot 7 februari 2019 deze consultatie. Daarna zullen we werken aan de definitieve versie van de NPR.

Hoe kun je meedoen?

1. Lees de concepttekst hier: http://www.normontwerpen.nen.nl/Home/Details/647
2. Je kunt reageren tot en met 7 februari 2019 in de bovengenoemde portal van de NEN(*lees instructie onderaan).
3. Deelnemen aan één van de drie bijeenkomsten die begin 2019(vóór half februari) georganiseerd worden in Eindhoven, Utrecht en Zwolle. Hier volgt nog een aankondiging over.
4. Heb je als stad een Urban Platform geïmplementeerd? Dan nemen we onder het onderdeel voorbeelden graag jullie casus op.

En dan? Na 7 februari gaan huidige auteurs de feedback verwerken. Zoals bij standaarden hoort, is dit proces open. Dat betekend als je wilt actief wilt bijdragen aan het verdere uitwerken je daarvoor aan kunt melden bij de NEN, via Vlora Rexhepi-van der Pol Vlora.Rexhepi@nen.nl. Begin juni zal de NPR dan definitief gereed zijn.