Directeur NEN wordt lid Forum Standaardisatie

25 jan 2021

Inhoud

Rik van Terwisga, algemeen directeur NEN, treedt toe tot Forum Standaardisatie. Zijn toetreding wordt later benoemd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningskrijksrelaties.

NEN, het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbindt belanghebbenden en zorgt er voor dat zij komen tot afspraken. De afspraken worden vastgelegd in normen en richtlijnen bij nationale en/of internationale normcommissies, zowel mondiaal (ISO/IEC) als Europees (CEN/CENELEC). NEN heeft door hun werk ook goed beeld van alle partijen en gremia die zich bezighouden met het ontwikkelen van standaarden.

“NEN is het nationale normalisatie instituut van Nederland en wij zijn heel blij dat wij gaan deelnemen aan het Forum Standaardisatie. Met onze nationale én internationale expertise op het gebied van standaarden voor digitalisering kunnen we zo een belangrijke bijdrage leveren aan een betrouwbare, veilige en gebruikersvriendelijke digitale overheid.”, aldus Rik van Terwisga. Daarnaast ziet Van Terwisga in het normenstelsel een verschuiving van overheid naar regionale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen). Zo vinden we elkaar sneller.

Met onze nationale én internationale expertise op het gebied van standaarden voor digitalisering kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een betrouwbare, veilige en gebruikersvriendelijke digitale overheid.

Voorzitter Larissa Zegveld (van Wigo4it) is verheugd met de deelname van NEN aan de forumtafel. "Het is een belangrijke bekende speler op het werkveld van standaardisatie, zowel nationaal als internationaal. Ik denk dat er een goede kruisbestuiving kan plaatsvinden; zo maken we nog meer meters op standaardisatie en eenduidigheid!".

Wij verwelkomen Rik van Terwisga van harte.

Zie ook: