Dienstbaar aan regels of aan mensen?

09 jun 2021

Content

Dinsdag 29 juni van 15:00 tot 16:00 uur gaat voorzitter Larissa Zegveld in gesprek met Mens Centraal, Loonaangifteketen, Vereniging Directeuren Publieksdiensten en gemeenten over hoe zij overheidsinstanties helpen om vanuit levensgebeurtenissen hun communicatie en dienstverlening te verbeteren.

Levensgebeurtenis

Verhuizen, een overlijden, studeren, scheiden, werkloos worden; ieders leven zit vol met belangrijke levensgebeurtenissen. Naast dat ze veel impact hebben op het welbevinden van mensen, moet er ook veel geregeld worden. Er liggen tal van vraagstukken. Vaak gaat het om kleine zaken, die snel veranderd kunnen worden. Maar ook kan het gaan om complexe processen die aanpassingen vragen in de hele keten en die meer tijd, geld en energie kosten. Het vraagt dan ook het nodige van overheidsorganisaties om burgers te ondersteunen bij fundamentele veranderingen in hun leven.

Van Werkeloosheid naar Werk

Het programma Mens Centraal laat met concrete voorbeelden het perspectief van burgers op de overheid zien. Talloze instanties werken inmiddels samen met Mens Centraal aan nieuwe ideeën om communicatie en dienstverlening te verbeteren. Maar zeker de implementatie van oplossingen over organisatiegrenzen heen gaat niet vanzelf. De levensgebeurtenisaanpak roept nieuwe vragen op over eigenaarschap, organisatievernieuwing en digitale dienstverlening. Praat mee over het spanningsveld tussen maatwerk en gelijke behandeling, en de complexiteit van organisatieverandering.