DCAT en SETU experts gezocht

14 jan 2021

Inhoud

Bent u expert op het gebied van metadatering van datacatalogi (DCAT-AP-DONL) of elektronische gegevensuitwisseling in de uitzendbranche (SETU)? Als deelnemer van een expertbijeenkomst draagt u bij aan het tot stand komen van ons adviesrapport aan de Digitale Overheid over standaarden in deze domeinen.

DCAT-AP-DONL

De Nederlandse overheid heeft op basis van het Europese toepassingsprofiel DCAT-AP 1.1 (ook wel aangeduid als DCAT-AP-EU 1.1) een Nederlands toepassingsprofiel uitgewerkt: DCAT-AP-DONL 1.1. Dit toepassingsprofiel is een specificatie van de metadata die de Nederlandse overheid over datasets uitwisselt tussen datacatalogi. Het voorstel is om het toepassingsprofiel te plaatsen op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.

SETU

Een open standaard voor de uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid). De standaard is al opgenomen op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. Het voorstel is om de versies van de deelspecificaties te vernieuwen en een nieuwe deelspecificatie (SETU Standard for Vacancies v1.1) aan SETU toe te voegen.

Vanwege de mogelijke impact van deze wijzigingen voor gebruikers, aanbieders en andere betrokken organiseert Forum Standaardisatie twee expertbijeenkomsten om bovenstaande voorstellen te toetsen.

Digitaal deelnemen

  • DCAT-AP-DONL: woensdag 27 januari 2021 14.00 -16.30 uur online (verdere informatie volgt)
  • SETU: dinsdag 16 februari 2021 13.30-16.30 uur in Den Haag of online (verdere informatie volgt)

Als u interesse heeft om aan de expertbijeenkomst deel te nemen, mail ons op info@forumstandaardisatie.nl of bel via 070-8887776.

Let op: u ontvangt geen vergoeding voor de deelname als expert. Aanmelding geeft geen garantie dat u ook kan deelnemen aan de expertbijeenkomst.