Consultatie Geonovum: nieuwe versies Nederlandse metadataprofielen

10 apr 2020

In verband met internationale aanpassingen en aanscherpingen zijn de Nederlandse metadataprofielen voor datasets (ISO 19115) en services (ISO 19119) bijgewerkt naar versie 2.1.0. Ze zijn onderdeel van de set geo-standaarden op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. Tot en met 13 mei kunt u uw mening geven over deze nieuwe versies.

De belangrijkste aanpassingen hebben enerzijds te maken met een aanscherping van een paar INSPIRE requirements en anderzijds met het beschikbaar komen van een door de EU vastgestelde codelijst voor het element protocol. Tegelijk met de internationale aanpassingen zijn in de nieuwe versies ook een aantal interpretatieverschillen opgelost. Met name rondom de elementen die toegang en gebruiksrestricties vastleggen. Ook is de naamgeving van codelijsten en profielen in beide documenten gelijkgetrokken.

Geonovum

Geonovum is een overheidsstichting die zich inzet om de overheid beter laten presteren met geo-informatie. Zo ontwikkelen en beheren zij bijvoorbeeld Nederlandse metadataprofielen. Deze profielen zijn een verbijzondering van de internationale standaarden van ISO en zijn bedoeld om de samenwerking tussen ICT-systemen in Nederland te bevorderen.

Zie ook:

• Het reactieformulier (Excel-bestand) (externe link)
• Meer informatie over de consultatie (externe link)