Bescherm de aarde met ICT standaarden

13 okt 2020

Elk jaar op 14 oktober is het World Standards Day (Wereld Normalisatiedag). Deze dag is een eerbetoon aan de gezamenlijke inspanningen van de duizenden experts over de hele wereld die de vrijwillige technische overeenkomsten ontwikkelen die worden gepubliceerd als internationale standaarden. Het thema dit jaar is ‘Protecting the planet with standards’.

ICT is momenteel één van de snelst groeiende sectoren die broeikasgassen uitstoten en energie verbruiken. Bovendien bestaan veel ICT-apparaten uit zeer hoogwaardige grondstoffen. Tegelijkertijd speelt ICT een opkomende rol in de versnelling van klimaatmaatregelen. Dit alles zorgt ervoor dat er op het gebied van ICT veel kansen liggen om de menselijke impact op onze planeet te verminderen. En standaarden helpen hierbij.

Wereldwijd ontwikkelen verschillende organisaties standaarden om de impact van ICT op het milieu te verminderen. Zowel formele normalisatie-instellingen (NEN in Nederland) als andere standaardisatie-organisaties zijn op dit gebied actief. In Europees verband zijn bijvoorbeeld normen opgesteld om milieuvriendelijk produceren van energiegerelateerde producten te stimuleren en om efficiënt energieverbruik mogelijk te maken in informatie- en communicatienetwerken.

We kunnen het ons niet veroorloven om deze standaarden niet te gebruiken. Of je nu afnemer bent of leverancier, zorg ervoor dat de relevante standaarden worden toepast in jouw organisatie en in de producten en diensten die jouw organisatie inkoopt of produceert. En ben je een standaardisatieorganisatie? Integreer milieuaspecten dan in de totstandkoming van standaarden.