API strategie en Nederlands profiel OAuth in consultatie

26 feb 2019

Inhoud

Van 13 februari tot 27 maart liggen de Nederlandse API Strategie en het Nederlands profiel OAuthbij het Kennisplatform APIs in consultatie.

Met behulp van API’s (Application Programming Interfaces) kan je digitale gegevens makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs. Om tot goede en vergelijkbaar werkende API’s van overheidsdata te komen, heeft het Kennisplatform API’s gewerkt aan een Nederlandse API Strategie.

Tegelijkertijd met de API Strategie ligt ook een Nederlands profiel OAuth in consultatie. Dit profiel kan worden gebruikt voor applicaties waarbij gebruikers toestemming geven aan een dienst (van een derde) om namens hen toegang te krijgen tot specifieke gegevens via een RESTful API. He profiel is gebaseerd op een internationaal profiel en bewerkt om aan te sluiten op het Europese (en daarbinnen specifiek het Nederlandse) databeleid.

Reactie via het consultatieformulier API Strategie en Nederlands profiel OAuth, gefaciliteerd door het Kennisplatform APIs.