Advies gezocht voor MIM

18 feb 2021

Inhoud

Bent u expert op het gebied van informatiemodellering? Als deelnemer van een expertbijeenkomst draagt u bij aan het tot stand komen van ons adviesrapport aan de Digitale Overheid over standaarden in deze domeinen.

MIM (Metamodel voor Informatiemodellering)

MIM dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, zodat informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor gegevensuitwisseling meer compatibel worden. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Het voorstel is om MIM te plaatsen op de lijst van Aanbevolen standaarden.  
Vanwege de mogelijke impact van deze wijzigingen voor gebruikers, aanbieders en andere betrokken organiseert Forum Standaardisatie een expertbijeenkomsten om het voorstellen te toetsen.

Digitaal deelnemen

  • MIM: dinsdag 2 maart 2021 13.30-16.30 uur online (verdere informatie volgt).

Als u interesse heeft om aan de expertbijeenkomst deel te nemen, mail ons op info@forumstandaardisatie.nl of bel via 070-8887776.

Let op: u ontvangt geen vergoeding voor de deelname als expert. Aanmelding geeft geen garantie dat u ook kan deelnemen aan de expertbijeenkomst.