Activering IPv6 op Exchange Online voor Nederlandse overheid

21 dec 2021

Content

Vanaf medio januari 2022 zullen overheidsorganisaties, die gebruik maken van Microsoft Exchange Online, automatisch e-mailverkeer via IPv6 ondersteunen. Dat is het resultaat van een afspraak die is gemaakt tussen de Nederlandse overheid en Microsoft. De invoering vindt gefaseerd plaats.

Wat gaat er veranderen: van opt-in naar opt-out

Tot nu toe moesten overheden om IPv6 ‘aan te zetten’ op de e-maildienst Exchange Online een service request aan Microsoft sturen (opt-in). Ongeveer 40% van de overheidsorganisatie, die Exchange Online gebruiken, heeft inmiddels gebruikgemaakt van deze ‘opt-in’. Vanaf medio januari 2022 staat IPv6 automatisch aan voor overheden, tenzij een individueel verzoek wordt gedaan om het alsnog uit te zetten (opt-out).

Gefaseerde invoering

De invoering van deze regeling geschiedt gefaseerd. Vanaf 26 januari 2022 wordt gestart met alle gemeenten die gebruik maken van Exchange Online en die IPv6 nog niet hebben geactiveerd. In de loop van het voorjaar 2022 zullen andere overheidsorganisaties volgen. Alle overheidsorganisaties die hiermee te maken krijgen zullen tijdig worden geïnformeerd. Daarbij zal het IPv6TeamOverheidNL, dat de implementatie van IPv6 bij de Nederlandse overheid begeleidt, ondersteuning bieden.

IPv6 verplicht

IPv6 is verplicht voor Nederlandse overheidsorganisaties. Op advies van Forum Standaardisatie is namelijk begin 2020 een overheidsbrede afspraak gemaakt dat alle websites en e-maildomeinen van de overheid uiterlijk eind 2021, behalve via IPv4, ook volledig bereikbaar moeten zijn via IPv6. Voor deze afspraak zijn verschillende goede redenen, namelijk: bevordering van groei en innovatie van het internet, directere en snellere dienstverlening, en tegengaan van fraude.

Door de regeling met Microsoft zullen ook achterblijvende overheidsorganisaties die Exchange Online gebruiken straks alsnog voldoen aan de gemaakte afspraak. Dit zal straks ook te zien zijn in de periodieke metingen die Forum Standaardisatie uitvoert en publiceert.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur een bericht naar IPv6TeamOverheidNL: ipv6@vng.nl.

Het IPv6TeamOverheidNL is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG Realisatie, het Forum Standaardisatie en het Interprovinciaal overleg opgericht om overheidsorganisaties te ondersteunen bij het implementeren van IPv6 voor hun externe bereikbaarheid (via websites en e-mail). De basis daarvoor is het besluit van het Overheidsbreed Overleg Digitale Overheid (OBDO) van april 2020, wat inhoudt dat eind 2021 de gehele overheid via het moderne internetadresprotocol IPv6 bereikbaar moet zijn. Dit betekent dat de websites en e-maildomeinen van alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden ook via IPv6 bereikbaar moeten zijn.