5 basisprincipes voor regie op internetdomeinen

21 apr 2021

Content

Welke websites heeft uw organisatie? En hoeveel? Tientallen? Honderden? Vaak weten organisaties deze antwoorden niet, terwijl de deur zo openstaat voor verwarring, ontevredenheid en cybercrime. Forum Standaardisatie beschrijft in haar nieuwste publicatie 'Regie op internetdomeinen: lessen uit de praktijk' vijf basisprincipes waarmee uw organisatie domeinbeheer op orde kan krijgen.

Het managen van een domeinportfolio, de levenscyclus van internetdomeinen en het regelen van herkenbare naamgeving zijn enkele van de basisprincipes die in het magazine aan bod komen. Ieder principe wordt aan de hand van twee goede en/of slechte praktijkvoorbeelden ‘tastbaar’ gemaakt.

Beheer voor lange termijn

Als het gaat om het beheer van internetdomeinen, ligt de focus binnen overheidsorganisaties nog té vaak op het éénmalig op orde brengen van het domeinportfolio. Het is essentieel dat organisaties die focus verleggen naar continue zorgdragen, zodat de effecten van goed domeinnaambeheer blijvend zijn. De principes uit het magazine dragen bij aan beheer voor lange termijn.

Lees de publicatie

U kunt de publicatie vinden in onze kiosk voor digitale magazines.

Dit onderwerp komt ook terug in het Webinar: dweilen met de kraan open op 18 mei. Meld je vooral aan.