Logboek: lijst verplichte standaarden

Content

Datum

Actie

Onderwerp

Uitleg

23-03-2020 Toegevoegd GWSW Uniform vastleggen, uitwissel en hergebruiken van gegevens in het stedelijke waterbeheer.

28-11-2019

Toegevoegd

GeoPackage

Afspraken voor de uitwisseling van geografische informatie via SQLite.

28-11-2019

Toegevoegd

RPKI

Een techniek om routeringen op het internet veiliger te maken.

28-11-2019

Aangepast

Functioneel toepassingsgebied

De functionele toepassingsgebieden van de Aquo-standaard, SIKB0101, SIKB0102, BWB, ECLI, JCDR, EML_NL, NL LOM, E-Portfolio NL zijn verduidelijkt.