Semantische vraagstukken

Dat we zo elkaar niet kunnen verstaan zal niemand verbazen.

Als je wel dezelfde taal spreekt en dezelfde woorden gebruikt maar je begrijpt elkaar nog steeds niet dan zit hem het probleem in de betekenis van de gekozen woorden… en in welke omgeving je ze gebruikt. Met een mooi woord een “semantisch” probleem...

Standaardiseren van betekenissen kan helpen... De werkelijkheid is vaak veel complexer.’

‘Soms zijn verschillende betekenissen gewoon nodig, zodat je ze in verschillende situaties kunt gebruiken:

Ik wil graag aardbeien en citroen.’

De situatie waarin je een woord gebruikt, bepaalt wat je er precies mee bedoelt.

Je wilt tenslotte geen hele citroen in je citroenijsje.’

Stel bent op zoek naar het adres van een oliemaatschappij... is dat dan de raffinaderij? Het hoofdkantoor? De benzinepomp... en welke benzinepomp dan?

Wat vul je bij ‘partner’ in als de Belastingdienst daar om vraagt?’

Huwelijkspartner, zakenpartner, fiscale partner... vast je niet je danspartner!!!

Spraakverwarring... daar kunnen wij nog wel om lachen maar computersystemen hebben weinig humor...

Om als overheid de gegevens die je hebt verzameld te kunnen hergebruiken is het van groot belang dat ze voor mens en machine hetzelfde betekenen. Standaardiseren van betekenissen kan helpen...

Juist bij ICT moet je zeker weten dat je het over hetzelfde hebt. Pas als je elkaar echt verstaat kun je goed samenwerken.

Forum standaardisatie... geeft advies en denkt mee. Ook over semantische vraagstukken.