10 jaar Forum Standaardisatie

Tekst 10 jaar forum standaardisatie

titels in beeld:

2002 Politiek vraagt aandacht voor OPEN STANDAARDEN

2006 Daarom START Forum Standaardisatie

Overheid, bedrijfsleven en wetenschap werken SAMEN

om COMMUNICATIE tussen digitale systemen te verbeteren

en AFHANKELIJKHEID van leveranciers te voorkomen

2008 Er komt een PAS TOE OF LEG UIT lijst voor open standaarden

voor informatieuitwisseling en internetbeveiliging

voor bouw en watersector en VEEL MEER

2010 STIMULEREN van gebruik met workshops en handleidingen

2012 INTERNATIONALE afstemming

2014 Opnieuw politieke aandacht en open standaarden in WETGEVING

2015 ONDERZOEK: naar kansen en impact van INNOVATIES

2016 Het resultaat: fors TOEGENOMEN gebruik open standaarden
en dat helpt Nederland vooruit

2017 FORUM STANDAARDISATIE – VOOR DIGITAAL SAMENWERKEN